Екологіка

Складові елементи роботи

по впровадженню системи «Екологіка»

Теорія

 • Ознайомлення з нормативними документами
 • Навчання вихователів
 • Аналіз основних даних
 • Трансформація теорії до віку дітей

Практика

 • Ознайомлення
 • Особистий досвід
 • Опора на чуття дітей

 Оцінка

 • Самосвідомість
 • Уміння бачити

Дія

 • Практичне використання знань

Екологічна освіта дошкільників – порівняно новий напрямок у дошкільній педагогіці – вирішується здебільшого на основі формування природознавчих знань, що засвоюються на етапах дошкільного дитинства. Тому, використовуючи в роботі з дітьми ігри екологічного змісту – дає можливість дітям природним образом засвоїти різні складні уявлення ( узагальнені, динамічні) про явища природи та закономірності.

Через гру, різноманітні ігрові дії з природними об’єктами, діти одночасно закріплюють та оволодівають новими знаннями, вміннями та навичками, вчаться експериментувати та займатися нескладною пошуковою дослідницькою діяльністю. Водночас здійснюється досить глибоке самостійне пізнання, відбувається різноплановий аналіз, порівняння, зіставлення.

 • Навчають і розвивають, закріплюють знання
 • Стимулюють до дослідницько-пошукової діяльності
 • Спонукають до моральних вчинків, виховують любов до   природи, формують навички бережливого ставлення до всього живого

Дослідницько-пошукова діяльність

Дослідницько-пошукова діяльність

Робота в куточку природи

Проведення тематичних занять

Самостійна діяльність в осередках

Робота на дитячих городах

  

Екологічні газети

Участь у міських та районних заходах

Міський  боді-арт

Робота з батьками

  

Екологічна стежина

Лікарські рослини

Куточок поля

Куточок лісу

Виставки спільних робіт дітей і батьків

Спостереження в природі

Робота з вихователями міста