Методична скарбничка

Нижче, Ви маєте можливість ознайомитися з завданнями, заходами та іншими напрямами роботи нашого садочку. 

 

Аналіз роботи та пріорітетні завдання на 2017-2018 навчальний рік

Фізкультурно-оздоровча робота

Аналіз роботи та пріорітетні завдання на 2017-2018 навчальний рік

        Робота дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 63 «Казка» протягом 2016-2017 навчального року була спрямована на виконання Базового компоненту дошкільної освіти та на впровадження  Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», здійснювалася на засадах особистісно орієнтованої моделі організації  педагогічного процесу з використанням психологічного супроводу, інноваційних технологій.

        Розвиток дошкільної освіти і підвищення його якості знаходяться в прямій залежності від професійної майстерності педагогів, їх творчого потенціалу. Вся робота дошкільного навчального закладу була спрямована на сприяння особистісного професійного зростання педагогів, реалізацію їх творчого потенціалу, впровадження інноваційних технологій.

Досвід роботи вихователів, що атестувалися,  узагальнено у папках  (відповідно):

 —  «Символічне значення води в народної творчості та обрядах українців, пов’язане з водою»,

—  «Абетка дорожнього руху у віршах, загадках, картинках»,

—  «Архітектура будівель та традиції народів світу»,

—  «Інноваційні технології як засіб розвитку словника дітей»,

—  «Розширення та збагачення досвіду дітей у сенсорно-пізнавальної діяльності за допомогою дидактичних ігор»,

—  «Використання методики М.Зайцева для словоформуючого розвитку дітей»,

—  «Розвиток сенсорних здібностей та дрібної моторики рук у дітей раннього віку»,

—  «Економічне виховання малюків»,

—   посібник «Світ дитячого мовлення та емоцій через струни поетичного слова. Римування. Віршування. (добірка дидактичного матеріалу з навчання дітей дошкільного віку римуванню та віршуванню)», схвалений рішенням ради ММК та науково-методичною радою ПОІППО імені М.Остроградського

         Педагоги працювали над оновленням і наповненням змісту осередків груп,  дбали про естетичне їх оформлення. Навчали дітей самостійно в них діяти, дотримуючись норм і правил користування матеріалами й обладнанням, забезпечуючи, таким чином, потребу дітей у різних видах рухової, пізнавальної та творчої активності. Вся робота в дошкільному закладі була спрямована на підвищення професійного рівня й створення умов для розкриття творчого потенціалу кожного педагога, залучення педагогів до вивчення індивідуальних особливостей кожної дитини й застосування на практиці нових педагогічних технологій. Цьому сприяло знайомство педагогів з новинками науково-методичної літератури, інноваціями в дошкільній освіті, опрацювання й аналіз статей у вітчизняних і зарубіжних педагогічних виданнях, відвідування методичних заходів. Також проведено підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління закладом освіти».              

Зміст і форма методичної роботи в закладі планувались на підставі аналізу методичної  та освітньо-виховної роботи за минулий рік і будувалась на діагностичних засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду, професіоналізму кожного педагога. Практика довела, що ефективними є традиційні форми підвищення професійної майстерності педагогів: педагогічні ради, семінари-практикуми, консультації. Разом з традиційними формами роботи постійно використовувалися й нетрадиційні: ділові ігри, тренінги, анкетування. Відповідно до річних завдань визначалася й тематика різних форм роботи методичної роботи. Розроблені вихователем-методистом Т.Петровою консультації  «Як слід спілкуватися з дітьми, аби вони чули педагога», «Як навчити дитину ставити запитання по суті» допомогли педагогам  розвити у дітей креативність, правильно організовувати самостійну діяльність дітей.

Щодо вирішення проблеми трудового виховання у закладі вихователем-методистом розроблено консультації «Виховуємо любов до природи», «Експериментуємо, пізнаємо, творимо», які сприяли підвищенню теоретичних знань у педагогів.    

Проведено ділова гра «Хай вогник творчості яскраво сяє», її мета: розкрити творчі здібності педагогів, їхній потенціал у формуванні креативності та творчої активності дошкільнят; привчати вихователів не боятися звичного, відходити від стандартів; сприяти формуванню оригінального мислення.

Проведення колективного перегляду «Інноваційні технології в практику роботи» допомогло вихователям закладу перенести теоретичні знання в практичну діяльність з дітьми.

Робота вихователів  щодо створення групових колекцій надала можливості розширити кругозір дітей – спонукати їх до пізнавальної активності, дослідницької діяльності, створити умови для виховання особистісних якостей – цілеспрямованості, бережливості.

Аналіз моніторингу показав, що діти всіх вікових груп протягом 2016-2017 навчального року отримали достатній рівень знань програмового матеріалу.

Контрольно-аналітична діяльність за навчально-виховним процесом здійс­нювалась завідувачем і вихователем-методистом закладу відповідно до річного плану та особистого планування. Були проведені комплексні, тематичні перевірки, інші види контролю. З метою вивчення стану роботи, надання допомоги вихователям в організації й проведенні різноманітної діяльності та забезпеченні якості навчально-виховного процесу у кожній віковій групі щотижня відвідувались заняття та режимні моменти. Також проводився контроль за виконанням рішень педагогічних рад, перевірок. На виконання варіативної частини Базового компоненту дошкільної освіти в ДНЗ працювали гуртки. 

        Обстеження показників основних рухів в дітей віком 3 – 6 років (235 дітей) на кінець року виявило задовільний рівень роботи дошкільного закладу з питань зміцнення фізичного здоров’я дошкільників. За рівнем фізичного розвитку мають:   

— високий рівень — 106 (45%)

— середній  — 52 (22%)

— низький — 77 (33%)

  В ДНЗ для помічників вихователя працював «Клуб помічника вихователя»,  метою якого було підвищення психологічної культури помічника вихователя, активізація уваги помічників вихователів на найважливіших аспектах спільної з вихователями діяльності, розширення сфери ефективних дій помічників вихователів у спільній роботі з дітьми групи.

 Зміна державної політики в галузі освіти обумовила визнання позитивної  і провідної ролі сім’ї у вихованні дітей. Дошкільний заклад надає всебічну допомогу у розвитку, вихованні та навчанні дитини, піклується про збереження та зміцнення здоров’я, психічного та фізичного розвитку. Розуміючи, що без батьків робота дошкільного закладу в будь-якому напрямку не зможе досягти зазначених результатів, упродовж року проводилась робота з налагодження співробітництва з батьками вихованців. Мету нашого співробітництва з батьками ми не обмежували якісним виконанням їхнього соціального замовлення щодо виховання і навчання дітей. Головним чином у співпраці з кожною сім'єю вважаємо за необхідне допомогти батькам зрозуміти і сприйняти сучасні гуманістичні ідеї та орієнтири, які ґрунтуються на повазі до особистості дитини.

Підвищенню педагогічної компетентності батьків сприяли проведення групових батьківських індивідуальних та групових консультацій, консультації з використанням різних ігор та елементів тренінгів. 

  В закладі функціонує консультативний пункт для батьків дітей, які не відвідують ДНЗ «Крокуємо разом». Педагогічний колектив продовжував проводити роз’яснювальну роботу серед батьків, громадськості щодо необхідності здобуття дітьми дошкільної освіти та можливості отримання її в різноманітних організаційних формах.

  Впродовж року для батьків проведені дня відкритих дверей за тематикою:

 «У світі цікавого» (сенсорно-пізнавальний розвиток),

 «Де руки й охота – там скора робота» (трудова діяльність),

 «Тепла затишна хатинка – зацікавлена дитинка» (театралізована діяльність).

Щоквартально працювала виставка робіт дітей старших груп та їхніх батьків:

  «Я хочу малювати нашу Полтаву» — вересень,

  «Чарівниця — Зима»  — грудень

  «Моя матуся – найрідніша» — березень

  «Азбука безпеки» — травень

Педагоги закладу взяли участь у міському Дні педагогічної майстерності «Шляхи і методи розвитку мовленнєвої компетенції у дошкільнят». 

          На базі дошкільного навчального закладу проведено панорамні заняття «Перші педагогічні сходинки» з розвитку мовленнєвої компетенції для категорії «молоді спеціалісти». 

 Практичний психолог А.Чернов брав участь у Всеукраїнському конкурсі «Дитина раннього віку: пізнаємо індивідуальність». Було представлено власний досвід щодо моделі психологічного супроводу розвитку дитини раннього віку (бінарні заняття).

Роботу колективу закладу у 2016 – 2017 навчальному році можна оцінювати як задовільну.

   Виходячи з аналізу роботи закладу за минулий рік, на наступний навчальний 2017 – 2018 рік педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання:  

1.  Формувати дослідницько-пошукові здібності дошкільників у процесі вивчення живої та неживої природи, допомогти дітям оволодіти науковими знаннями про оточуючий світ та зрозуміти взаємозв’язки та взаємозалежності у природі шляхом пошуково — дослідницької діяльності, спонукати малюків самостійно робити припущення та висновки, спираючись на власний досвід, розвивати вміння креативно мислити та творчо виконувати завдання;

2. Необхідно викликати у дітей прагнення зберігати і зміцнювати своє здоров’я, переконати у тому, що здоров’я кожного значною мірою залежить від способу його життя, сформувати поняття про те, що здоров’я – основа щастя людини, виховувати бажання займатися фізичними вправами;

3. Продовжувати роботу щодо впровадження інноваційних технологій в освітній простір дошкільного навчального закладу, формувати аналітичні навички педагогів, уміння вибирати потрібні для розвитку дітей технології  і моделі освітньої діяльності.

 

Фізкультурно-оздоровча робота

 

      Загартування – це система дій, спрямованих на підвищення опірності організму, розвиток здатності швидко і без шкоди для здоров'я пристосуватись до різноманітних умов життя.

 . При загартуванні потрібно керуватись такими принципами: послідовність, систематичність, врахування індивідуальних особливостей, без страху, негативних почуттів. В загартуванні дитячого організму використовуються такі фактори: повітря, вода, сонячне тепло.

Форма роботи

Особливості організації

Відповідальні

1

Повітряні ванни

не вимагають спеціальних заходів, витрат часу

— на прогулянці, натуральний одяг, тривалість до 30 хв.
— в приміщенні до 10 хв., полегшений одяг, провітрювання за відсутності протягів,
— сон при доступі свіжого повітря

Стар.мед.сестра,
вихователі

2

Сонячні ванни

Суворо дозуються, не цілий день на сонці, з дозволу медиків, з 9 до 12 годин ранку, після 16  ввечері, починати 3-4 хв. доводячи до 15 хв одноразово, 40 хв протягом дня

Стар.мед.сестра,
вихователі

3

Ходьба босоніж

Запропонувати скинути взуття, походити по траві, мۥякій землі, піску, гладеньким камінцям, профілактика плоскостопості, розвиток тактильних відчуттів


Вихователі

4

Ходіння «Доріжкою здоров'я»

Ходьба босоніж щоденно для профілактики плоскостопості, розвиток тактильних відчуттів з використанням природних наповнювачів (сіль, пісок, каштани, фасоль, горох, гречка)

Стар.мед.сестра,
вихователі

5

Аерація повітря

За потребою

Стар.мед.сестра,
пом.вихователів

6

Профілактика плоскостопості, викривлень хребта

Включати в фізкультурні паузи, комплекси ранкової та гімнастики пробудження,щодня , на заняттях з фізкультури, з використанням додаткового обладнання)


Вихователі

7

Пальчикова гімнастика

На заняттях, у вільний час з використанням віршів, пісень, потішок, звуконаслідування


Вихователі

8

Дихальна гімнастика

 

Впродовж дня, ігри-звуконаслідування для вентиляції легенів, розвитку грудного дихання,


Вихователі

9

Психогімнастика

Для зниження збудження, зняття напруження, у вільний час.

Вихователі, практичний всихолог

10

Оздоровчий біг

Щоденно під час ранкової гімнастики (за віком дітей)


Вихователі